Hvad koster det?


Kommunen kan vælge, at betale en fast månedlig pris og dermed lade tilbuddet stå åbent for adskillige forskellige opgaver indenfor et nærmere bestemt tidsperspektiv. 

Kommunen kan også vælge, at betale en fast timepris for udførelse af specifikke og konkrete opgaver. 

Kontakt os, uddyb dit centers/afdelings ønske og behov, hvortil du får en faglig vurdering og efterfølgende et uforpligtende tilbud.